Έργα

Αιολικά Πάρκα Δεσφίνας 82.25 MW

Έτος 2018

Πελάτης ENERCON GmbH

  • Έργα οδοποιίας
  • Κατασκευή χώρων ανέγερσης
  • Κατασκευή επτά θεμελίων Ανεμογεννητριών ENERCON  E82/S/77/5K/01 και εικοσιοκτώ ENERCON E92/S/77/5K/01 
  • Πλήρη κατασκευή εσωτερικού δικτύου καλωδιώσεως
  • Κατασκευή Δικτύου Γρ. Υψηλής Τάσης
  • Κατασκευή Υποσταθμού Υψηλής Τάσης