Έργα

Στερνίζα 21.00MW

Έτος 2013

Πελάτης Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.

  • Επίβλεψη και τεχνική υποστήριξη της κατασκευής θεμελίωσης επτά θεμελίων Ανεμογεννητριών ENERCON E82-Ε4/3,0MW