Έργα

Προφήτης Ηλίας 1.80W

Έτος 2011

Πελάτης ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ Α.Ε.

  • Κατασκευή ενός θεμελίου ENERCON E44-E4/S/54/3K/01