Έργα

Δραγούνι 5.40MW

Έτος 2016

Πελάτης ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε

  • Κατασκευή τριών θεμελίων Ανεμογεννητριών Vestas V90 – 1,8MW