Έργα

Ανεμόεσσα 6.20MW

Έτος 2012

Πελάτης ENERCON GmbH

  • Έργα οδοποιίας
  • Κατασκευή χώρων ανέγερσης
  • Κατασκευή δύο θεμελίων Ανεμογεννητριών ENERCON  E48/S/49/3K/01 
  • Πλήρη κατασκευή εσωτερικού δικτύου καλωδιώσεως