Έργα
Κατασκευή Έργων Αιολικής Ενέργειας - 150.05 MW
Ανάπτυξη Έργων Αιολικής Ενέργειας - 562 MW
Ανάπτυξη Έργων Ηλιακής Ενέργειας - 699.31 MW