Πελάτες

EDP Renewables


...

Volterra Α.Ε.


Η VOLTERRA A.E. δραστηριοποιείται στους τομείς παραγωγής, εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης....

Protergia


...

Volton


...

Κηδαλίων Α.Τ.Ε.


...

Terna Energy


Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι εταιρεία στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών με δραστηριότητα την Ανάπτυξη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση & Λειτουργία έργων...

Enercon


Enercon GmbH, based in Aurich, Lower Saxony, Germany, is the fourth-largest wind turbine manufacturer in the world and has been...