Πολιτική Υγείας Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η AirΕnergy δεσμεύεται για την περιβαλλοντική αριστεία και την ασφάλεια στην εργασία σε όλη την Ελλάδα. Από τη μελέτη και την έρευνα μέχρι και τις κατά τόπους δραστηριότητες στο κατασκευαστικό επίπεδο, AirΕnergy και οι εργαζόμενοί της αναλαμβάνουν δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανθρώπινη ασφάλεια.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί μια κουλτούρα περιβαλλοντικής προστασίας στα έργα μας, αξιοποιώντας την Αιολική και Ηλιακή ενέργεια, σεβόμενοι το φυσικό κάλλος και τις τοπικές παραδόσεις και συνήθειες.

Παράλληλα, οι προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στα γραφεία της AirΕnergy για να δημιουργηθεί ένας φιλικός προς το περιβάλλον χώρος εργασίας περιλαμβάνουν:

  • Προγράμματα ανακύκλωσης
  • Έξυπνη τεχνολογία για τη μείωση της ενεργειακής σπατάλης
  • Τεχνολογίες για τη μείωση της σπατάλης των υδάτινων πόρων
  • Εκπαίδευση σχετικά με απλά βήματα που οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν για να μειώσουν το προσωπικό τους αποτύπωμα άνθρακα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στην AirΕnergy, πιστεύουμε ότι κάθε ατύχημα, και ως εκ τούτου κάθε τραυματισμός, μπορεί να προληφθεί. Έτσι, ενσωματώσαμε αυτή τη φιλοσοφία σε κάθε μας έργο μέσω ενός συνδυασμού εφαρμογής διαδικασιών στον τεχνικό τομέα και συνεχών προγραμμάτων κατάρτισης. Κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα εφαρμογής της Παύσης Εργασιων – «αν δεν είναι ασφαλές, μην το κάνεις».

Ζητάμε, επίσης, από τους υπεργολάβους και τους συνεργάτες μας να υιοθετήσουν τη δέσμευσή μας για την ασφάλεια και την υγεία. Το αποτέλεσμα είναι οι εξαιρετικές επιδόσεις στην ασφάλεια, ακόμη και σε επικίνδυνα περιβάλλοντα εργασίας, κακές καιρικές συνθήκες, και απομακρυσμένες περιοχές.

Η AirΕnergy για να αποδείξει την δέσμευσή της για την ποιότητα, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018.

Πολιτική ΥΑΕΠ

AIRENERGY-18001
AIRENERGY-14001