Εταιρική Παρουσίαση

Η εταιρεία AIRENERGY συστάθηκε το έτος 2008, με σκοπό να συνεισφέρει τόσο στην προώθηση όσο και στην υλοποίηση Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα.
Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η κατασκευή και η λειτουργία Αιολικών Πάρκων.

Στην εταιρική σύνθεση της AIRENERGY συμμετέχουν μηχανικοί και οικονομολόγοι με μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο της Αιολικής Ενέργειας.

Ενδεικτικά στοιχεία της εμπειρίας αυτής είναι:

  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αδειοδότηση Αιολικών Πάρκων, συνολικής ισχύος άνω των 2.500 MW
  • Οργάνωση, συντονισμός και επίβλεψη της υλοποίησης Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος άνω των 300MW
  • Κατασκευή τριών Υ/Σ150/20 kV καθώς και ενός ΚΥΤ 400/20 kV
  • Σύνταξη και προώθηση των επενδυτικών πλάνων για επιδότηση Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος  343 MW
  • Κατασκευή των έργων υποδομής για επτά αιολικά πάρκα 

Από το Σεπτέμβριο του 2009 μέχρι σήμερα, μέσω στρατηγικών συνεργασιών με μεγάλους ομίλους του εξωτερικού, η εταιρεία έχει λάβει άδειες για Αιολικά Πάρκα  συνολικής ισχύος άνω των 420 MW.