Εταιρεία

Η εταιρεία AirEnergy συστάθηκε το έτος 2008, με σκοπό να συνεισφέρει τόσο στην προώθηση όσο και στην υλοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα.
Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία έργων ΑΠΕ.

Στην εταιρική σύνθεση της  AirEnergy  συμμετέχουν μηχανικοί και οικονομολόγοι με μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο των ΑΠΕ.

Ενδεικτικά στοιχεία της εμπειρίας αυτής είναι:

  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αδειοδότηση έργων, συνολικής ισχύος άνω των 2.500 MW
  • Οργάνωση, συντονισμός και επίβλεψη της υλοποίησης Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος άνω των 600MW
  • Κατασκευή εννέα Υποσταθμών (Υ/Σ) 150/20 kV καθώς και ενός Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 400/150/20 kV
  • Σύνταξη και προώθηση των επενδυτικών πλάνων για επιδότηση Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος  343 MW
  • Κατασκευή των έργων υποδομής για 12 αιολικά πάρκα 

Από το Σεπτέμβριο του 2009 μέχρι σήμερα, μέσω στρατηγικών συνεργασιών με μεγάλους ομίλους του εξωτερικού, η εταιρεία έχει αναλάβει την ανάπτυξη 29 Αιολικών Πάρκων  και 16 Φωτοβολταϊκών Πάρκων.