Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στην AirEnergy η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού. Στόχος μας είναι το χτίσιμο αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης με το σύνολο της κοινωνίας, αλλά και με τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε, προσφέροντας ποιοτικές θέσεις εργασίας και αξιόπιστα έργα, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον.

Για την AirEnergy το τρίπτυχο «Κοινωνία – Άνθρωποι – Περιβάλλον» αποτελεί βασικό της πυλώνα, καθώς γνωρίζουμε το χρέος μας να υποστηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες και όσους το έχουν ανάγκη, αναγνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι αποτελούν την κινητήρια δύναμη μας.
Πίσω από τις δράσεις της εταιρείας βρίσκεται πάντα αυτή η αναγνώριση, που μεταφράζεται με συγκεκριμένες κινήσεις, τόσο σε τοπικό, όσο και σε Πανελλαδικό επίπεδο.

Στην AirEnergy πιστεύουμε πως όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης στο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, για αυτό και αποτελεί δέσμευσή μας ένα αυστηρό σύστημα αρχών και αξιών, βάζοντας σε πρώτο πλάνο τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Συνεπής πάντα απέναντι στους πελάτες μας, τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες, δεσμευόμαστε διαρκώς με νέες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και προγράμματα κοινωνικού, περιβαλλοντολογικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.