Δραστηριότητες

project evaluation icon

Αξιολόγηση Έργου

Η AirEnergy αναλαμβάνει την αξιολόγηση ενός έργου ΑΠΕ σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού, με βάση τόσο τεχνοοικονομικά όσο και αδειοδοτικά κριτήρια, παρέχοντας στον πελάτη πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση.

construction icon

Κατασκευή

Η εταιρεία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την κατασκευή των έργων υποδομής ενός σταθμού ΑΠΕ.

Η τεχνογνωσία και η πολυετής εμπειρία των στελεχών μας, εγγυώνται την έγκαιρη και ποιοτική κατασκευή κάθε έργου καθιστώντας την AirEnergy την πλέον αξιόπιστη λύση.

Ανάπτυξη

Η AirEnergy αναλαμβάνει το σύνολο των απαραίτητων μελετών, ενεργειών και δραστηριοτήτων που αφορούν σε όλο το φάσμα της υλοποίησης ενός έργου, τόσο κατά την αδειοδοτική διαδικασία όσο και κατά τη φάση της κατασκευής.

asset management icon

Διαχείριση Πόρων

Η Airenergy παρέχει ένα πλήρες φάσμα λειτουργιών και υπηρεσιών διαχείρισης έργων για έργα τρίτων και θεσμικούς επενδυτές.

Η επιτυχία μας στη διαχείριση και λειτουργία έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πηγάζει από το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και προσέγγιση, δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία για τον επενδυτή.